PeaceMaker

Parterapi

Genfind styrken i jeres parforhold

Problemer i parforholdet giver sig til udtryk på mange forskellige måder. Det kan være hyppige  skænderier, manglende nærvær og/eller manglende intimitet. Det kan komme til udtryk som en  konstant dæmper eller knirken i forholdet eller modsat som et volatilt forhold, hvor alt er godt det  ene øjeblik og helt skidt det næste øjeblik. Parforholdet kan også komme under pres på grund af  utroskab, svigt, tab af karriere eller dødsfald i den nærmeste familie. 

Som mennesker i et parforhold, kan vi have en tendens til at tro at tingene nok skal løse sig af sig  selv. Vi skal blot have afleveret det store projekt på arbejdet eller have taget den ferie, så skal det  nok løse sig. Desværre er det sjældent tilfældet at tingene løser sig at sig selv, hvis problemerne  har stået på i længere tid. Konflikterne bliver nok mindre, jo mindre stress der er i hverdagen, men  de grundlæggende problemer består. 

Hvis du eller din partner oplever ikke at få det optimale ud af jeres parforhold eller hvis vejen dertil  er belagt med energikrævende udfordringer, så kan parterapi hjælpe jer.  

I får en vej til at forstå jeres mønstre, forbedre jeres kommunikation og se jer selv i et nyt lys, som  skal skabe en ny og bedre dynamik i jeres parforhold.

Hvordan foregår parterapi?

Parterapi arbejder fortrinsvis med relationen mellem jer som partnere og sekundært med jer som  individer. Det er i jeres relation at parforholdets problemer bringes frem, og det er også i jeres  relation at løsningen på problemerne findes. 

I parterapien er der fokus på mønstrene bag jeres kommunikation og adfærd samt den måde I  anskuer hinanden som partnere. De psykoterapeutiske metoder der ligger bag dette er bl.a.  elementer fra Imago terapi, John Gottmans metoder til succesfulde parforhold samt Erik  Hellingers teorier omkring parhold og familieopstillinger. 

Samtaleterapien varer 75 minutter per gang og ofte går par i terapi 5 – 15 gange. Længden af  parterapien er i høj grad afhængig af hvor hurtigt, I får identificeret jeres uhensigtsmæssige mønstre og hvor hurtige I er til at implementere en alternativ og mere konstruktiv adfærd i  parforholdet.

Intro session til halv pris

Alle forløb i parterapi starter med en evalueringssession. Sessionen ligner langt hen ad vejen en klassisk parterapi-session men adskiller sig på et væsentligt punkt.

Efter sessionen har vi en samtale om:

• Jeres situation ud fra en terapeutisk synsvinkel

• Hvad der skal til fra jer til at komme videre

• Om jeres problematikker er egnet til parterapi hos mig, og hvor mange sessioner I kan forvente at skulle have i et forløb

Efter intro-sessionen, hvor jeg håber vi har skabt et rum af tillid, får I naturligvis mulighed for at mærke efter, hvor vidt og hvornår, I er klar til, at vi opstarter og skræddersyer et forløb for jer.

Udtalelser